www.u-tour.co.th
HOME About Us  Gallery Contact Us
 
   - A   + A


  
 

  About Usบริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อ                                   วันที่ 7 มิถุนายน 2547 
Company Establishment                       June 7 ,2004

ทะเบียนการค้าเลขที่                                 0108454713191 
Company Licenst No.

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว                No. 11/04510                        
T.A.T. License 
 

 

บริษัท ยู-ทัวร์ จำกัด
99/448  บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 ซอย 16
ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  10150

TEL:02-116-8899
FAX:02-116-8788

E-mail: utour@u-tour.co.th
 
คณะผู้บริหาร/Management Team  
   
นายอภิชาติ  ศิรินาม                        กรรมการผู้จัดการ 
Mr. Apichart Sirinam                Managing Director
   
นายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์สินชัย        ผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด 
Mr. Puttipong Somboonsinchai      Sales & Marketing Manager
   
นางสาว กุลนิษฐ์  ธันยนิษฐ์                ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
Miss Kulanit  Tanyanid                Accountion & Financial Manager

 

สไตล์คุณ

หรือ Incentive Group Tour ทัวร์แบบคณะเหมา ถือเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบพิเศษที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ และงบประมาณของลูกค้า โดยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งบริษัท ยู-ทัวร์ จำกัด พร้อมที่จะนำเสนอการให้บริการบนความเชี่ยวชาญ จากประสบการณ์นานกว่า 10 ปี  

 
สไตล์เรา

ด้วยจุดประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง และหลากหลายมากขึ้นใจปัจจุบัน บริษัท ยู-ทัวร์ จำกัด พร้อมตอบสนองท่านด้วยการ ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร  

- ทัวร์รางวัลเป้าการขายของผู้แทนจำหน่าย                       
- ทัวร์ท่องเที่ยวประจำปีพนักงาน 
- ทัวร์รางวัลผู้โชคดีจากรายการส่งเสริมการขาย                
- ทัวร์ทัศนศึกษาดูงาน ในประเทศ  และต่างประเทศ 
- ทัวร์ฝึกอบรบสัมมนา ในประเทศ และต่างประเทศ            
- ทัวร์งานแสดงสินค้า Exhibition ต่างๆ 
- ทัวร์คณะบุคคล ครอบครัว หรือ เพื่อนฝูง                        
- ทัวร์ตีกอล์ฟ 
- Summer Course                                                     
- Car Rally 
-การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
- ตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, รถเช่า ทุกเส้นทางทั่วโลก ในราคาพิเศษ 
- บริการให้คำปรึกษาและจัดทำวีซ่า ทุกประเทศทั่วโลก

ทำไมต้อง ยู-ทัวร์ ? 

          ก่อนอื่น บริษัท ยู- ทัวร์ จำกัด มีความภูมิใจที่ ขออนุญาตแนะนำตัวเองว่าบริษัทฯ ยู ทัวร์ เป็นบริษัท ที่จัดงานบริการต่างๆ ทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการจัดบริการนำเที่ยว ดูงาน กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในรูปแบบที่ควบคู่ไปกับการเดินทางท่องเที่ยว ทัศนะศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้าโดยลูกค้าเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกได้เอง


 
         ดังนั้น นโยบายของบริษัท ยู-ทัวร์ เราตั้งใจที่จะทำงานด้านบริการแทนท่าน หรือแทนองค์ท่าน เพื่อลดภาระ หน้าที่และที่ท่านจะต้องประสานงานต่างๆ ในการดำนเนิการในกิจกรรมในครั้งหนึ่ง โดยเราจะทำหน้าที่ ที่เปรียบเสมือนเราคือทีมงานของเท่านในองค์กรที่มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบด้านการจัดรายการนำเที่ยว กิจกรรม และบันเทิงต่างๆ ที่ท่านอยากจัดเพื่อสมาชิกในองค์กร หรือแม้กระทั้งเพื่อลูกค้าของท่าน

          ในการดำเนินงานต่างๆ นั้น เราจะเป็นผู้ที่รับนโยบายต่างๆ ตามความต้องการ และตามงบประมาณ ที่ท่านกำหนด เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้ให้ได้หรือเพื่อให้ได้ใกล้เคียงที่สุดตามที่ท่านตั้งใจไว้ให้ได้

          จึงสรุปได้ว่า เราบริษัท ยู ทัวร์ จำกัด เปรียบเสมือน ผู้ช่วยที่คอยรับใช้ในเรื่องการดำเนินงาน และจัดการบริการให้แก่ท่าน หรือให้แก่สมาชิกในบริษัทท่าน ในครอบครัวท่าน หรือให้แก่ลูกค้าของท่าน ในการจัดการด้านการเดินทางท่องเที่ยว,จัดกิจกรรมสันทนาการและบันเทิงต่างๆ และเราก็พร้อมที่จะเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกับท่านและองค์กรท่าน ที่จะลงมือลงแรงทำ และรับผิดชอบบริการทุกอย่างให้ท่าน และทีมงานท่าน หรือลูกค้าท่านได้รับความประทับใจ,สนุกสนาน,มีความสุข ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ท่านและองค์กรท่านในทุกครั้งที่เราทำงานร่วมกัน

          ดังนั้น เราบริษัท ยู ทัวร์ จำกัด มีความพร้อมในการทำงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การประสานงานตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั้งถึงขั้นตอนในการปฏิบัติการทางภาคสนาม จึงเป็นทีมงานที่มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับท่าน เพื่อความสมบรูณ์แบบ ของความสำเร็จตามนโยบายของท่าน และทั้งหมดนั้นคือ “งานแห่งความภูมิใจ และความสำเร็จทุกประการ ของเราเช่นเดียวกัน” ความสำเร็จของเรา นั้นท่านสามารถสัมผัสได้จากประสบการณ์ต่างๆที่ ทางเรากำลังจะถ่ายทอดสู่ท่าน ในสมุดเล่มนี้และเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจ และความภูมิใจ ของทีมงานพวกเราชาว ยู ทัวร์ ทุกคน

 
(นายอภิชาติ ศิรินาม) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู-ทัวร์ จำกัด


วีซ่าเชงเก็น (วีซ่ายุโรป)
www.u-tour.co.th
HOME About Us  Gallery Contact Us
 
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
บริษัท ยู-ทัวร์ จำกัด
99/448 บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 ซอย 16
ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Tel : 02-116-8899 Fax: 02-116-8788
Email : utour@u-tour.co.th